[submit \”ارسال \”]
1
golepars \”[your-subject]\”
golepars
hassan.mofrad.r@gmail.com
از : [your-name] <[your-email]>
موضوع: [your-subject]

محتوای پیام :
[your-message]


این ایمیل از فرم تماس در golepars (https://golepars.ir) ارسال شده است.
Reply-To: [your-email]

golepars \”[your-subject]\”
golepars
[your-email]
محتوای پیام :
[your-message]


این ایمیل از فرم تماس در golepars (https://golepars.ir) ارسال شده است.
Reply-To: webmaster@araduser.com

از پیام شما متشکریم، پیام شما با موفقیت ارسال شد.
مشکلی در ارسال پیام شما بوجود آمده است، لطفا دوباره تلاش کنید.
یک یا چند تا از مقادیر وارد شده مشکل دارد، لطفا پس از بررسی دوباره تلاش کنید.
مشکلی در ارسال پیام شما بوجود آمده است، لطفا دوباره تلاش کنید.
شما باید با شرایط و قوانین موافقت کنید تا قادر به ارسال پیام باشید.
پر کردن این قسمت اجباری است.
مقدار وارد شده طولانی است.
مقدار وارد شده کوتاه است.
ساختار تاریخ نادرست است.
تاریخ نسبت به حداقل محدودیت زودتر است.
تاریخ نسبت به حداکثر محدودیت دیرتر است.
مشکلی در آپلود فایل شما رخ داده است.
شما اجازه ندارید از این نوع فایل آپلود کنید.
حجم فایل شما بسیار زیاد است.
مشکلی در آپلود فایل شما رخ داده است.
فرمت عدد نامعتبر است.
این مقدار کمتر از حداقل مجاز است.
این مقدار بیشتر از حداکثر مجاز است.
جواب شما به آزمون اشتباه است.
کد وارد شده صحیح نیست.
ایمیل وارد شده اشتباه است.
آدرس وارد شده اشتباه است.
شماره تلفن وارد شده اشتباه است.