قیمت بامبو خیزران در بازار ایران به چه عواملی بستگی دارد؟ دلالان در تعیین قیمت بامبو چه نقشی دارند؟ آیا شما در بازار گل و گیاهان زینتی بامبو خیزران را به صورت مستقیم از تولید کننده خریداری میکنید؟ شما قیمت بامبو خیزران را از دلال ها می