کاج نوئل از جمله گونه های بسیار پر طرفدار درخت کاج است که به واسطه استفاده در کریسمس از این محبوبیت برخوردار است. این گونه در مناطق نیمکره شمالی‌ و مناطق سردسیر