فروش عمده کاج نوئل قیمت مناسب مشتریان را ترغیب به خرید آن می کند. مراکز پخش و فروش عمده کاج نوئل با قیمت مناسب درشمال کشور فعالیت می کنند. کاج نوئل درختی است پر