لیست ارزان ترین قیمت سرو در شیراز توسط سایت ما اعلام و دائما بروز میشود. این سرو یکی از مقاوم ترین گونه های سرو در ایران است و انتخاب مناسبی برای ایجاد فضاهای سبز میباشد. سرو درخت همیشه سرسبز و مقاوم سرو در اکثر نقاط کشورمان به