قیمت سیکاس در تولیدی های گل و گیاهان زینتی شمال کشور بسیار ارزانتر از بازار گل تهران و سایر شهرستانها میباشد. آیا شما تا کنون قیمت سیکاس را به صورت مستقیم از تولید کننده گان شمالی پرسیده اید؟ مشتریان محترم جهت خرید و فروش به صورت عمده