کاج نوئل از درختان مخروطی شکل است که دارای 35 گونه مختلف می باشد. از خصوصیات بارز آن می توان به همیشه سبز بودنش اشاره کرد. تهران یکی از شهر هایی می باشد که از ا