سرو بی شک یکی از زیباترین درختان میباشد که همیشه در تمام طول سال سبز میباشد و پرورش سرو منحصر به فرد در مجموعه ما انجام میشود. پرورش سرو منحصر به فرد بدون شک همه ما درختان سرو را در خیابان ها و طبیعت و معابر دیده